Odborníci vytvořili vizualizaci obličeje české královny Judity Durynské, druhé manželky Přemyslovce Vladislava II., která žila ve 12. století. Podobu zrekonstruoval brazilský 3D designér Cícero André da Costa Moraes na základě lebečních kostí.

Ostatky královny Judity byly nalezeny v 50. letech minulého století při archeologickém výzkumu románské baziliky a kláštera v Teplicích.
Antropologické expertizy ukázaly, že měřila kolem 160 centimetrů, měla krevní skupinu B a zemřela na tehdejší dobu ve vysokém věku 75 až 80 let ve skvělém zdravotním stavu, o čemž svědčí i to, že měla všechny zuby bez jediného kazu. Juditina lebka je uložena v depozitáři Národního muzea.
Judita se narodila v roce 1135, provdala se v roce 1158 za druhého českého krále Vladislava II.
V Praze iniciovala stavbu kamenného mostu, který byl v centrální Evropě ojedinělou stavbou. Juditin most byl dokončen pravděpodobně v roce 1172. V roce 1342 jej strhla povodeň, zhruba na jeho místě byl později vybudován Karlův most.

Zdroj: www.novinky.cz