Po neshodách s Václavovou matkou Drahomírou došlo najatými vikinskými vrahy Tunnou a Gommonem k jejímu zavraždění. Více o životě sv. Ludmily