Bořivoj I. *852 (3) - 888/889 je první historicky doložený kníže z rodu Přemyslovců.

Bořivoj I. se ujal vlády po roce 867 a ovládal převážně střední Čechy. V roce 872 se pravděpodobně účastnil bojů proti franskému nájezdu do Čech, o kterém se zmiňují Fuldské letopisy. Společně se svou manželkou Ludmilou (sňatek v roce 874, později byla prohlášena za svatou, sv. Ludmila) přijal mezi lety 882-884 křest od Metoděje na Velehradě a spolupracoval nebo se podřídil velkomoravskému panovníkovi Svatoplukovi I. Společně se Svatoplukem potlačil v Čechách pohanskou vzpouru vedenou Strojmírem. Byl zakladatelem kostelů v Čechách - sv. Klimenta Levý Hradec, Panny Marie na západním předhradí Pražského hradu. Je považován také za zakladatele Pražského hradu. Po jeho smrti se ujal vlády Svatopluk I.
Byl otcem Vratislava I., otce sv. Václava a Spytihněva I.