15. srpna 1198 (v jiných pramenech se uvádí datum okolo 8. září) Přemysl Otakar I. získal v Mohuči od Filipa Švábského dědičný královský titul. Filip Švábský stanovil, že titul krále získají jeho potomci a také stanovil, že kdokoli bude v Čechách zvolen králem, toho říše uzná a jeho državy mu budou uděleny v léno.