V severozápadních Čechách u Chlumce se 18. února 1126 odehrála bitva mezi vojsky knížete Soběslava I. a německým králem Lotharem III.

Říšský předvoj vedený neúspěšným kandidátem na českého knížete Otou II. Černým byl poražen. Král Lothar III. byl přinucen vyjednávat, neboť jeho vojsko bylo v obklíčení a udělil Soběslavovi I. české knížectví v léno. Také obdržel titul nejvyššího číšníka s právem hlasu při volbě římskoněmeckého panovníka.

Průběh bitvy: Lothar se saskými vojsky se vydal v zimě roku 1126 na pochod přes Krušné hory. V nepřehledném hvozdu jeho vojsko zabloudilo a 18. února je přepadl Soběslav I., který čekal pod hradem Chlumcem u potoka Telnice. Soběslav na počest tohoto vítěství nechal na hoře Říp vybudovat svatojiřskou rotundu.