Jan Lucemburský posílá v roce 1323 Václava na královský dvůr do Francie, kde se princi dostává vychování i vzdělání.

Karel ve Francii pobyl jedenáct let. Na francouzském dvoře se Karel pilně vzdělával. Nejprve jej učil číst kaplan, a to na výslovné přání francouzského krále, který sám sice písmem nevládl, ale dobře chápal význam vzdělání. Později pak mladý Karel studoval na pařížské Sorboně. Jedním z jeho učitelů je budoucí papež Kliment VI.
Po svém biřmovacím kmotru, francouzském králi Karlu IV. Sličném, přijímá princ Václav jméno Karel.

15. 5. 1323 První svatba
Ve Francii se princ, den po svých sedmých narozeninách, žení se stejně mladičkou Markétou z Valois, zvanou Blanka, s níž ve Francii vyrůstal a kterou údajně velmi miloval. Ačkoli tomu v době sňatku nic nenasvědčovalo, francouzský královský rod přímých Kapetovců záhy vymírá a bratr Blanky z vedlejší větve Valois se zanedlouho stane francouzským králem jako Filip VI.