Na 11. června 1341 svolal Jan Lucemburský slavnostní zasedání českého zemského sněmu.

Král Jan zde oznámil šlechtě, duchovenstvu i zástupcům královských měst své rozhodnutí, aby po jeho smrti nastoupil na český trůn Karel.[36] Sněm slavnostně přijal markraběte Karla jako budoucího českého krále.