V Norimberku byla 11. ledna 1517 dána do tisku Klaudyánova mapa Čech.

Městská rada v Norimberku dala souhlas s tiskem mapy, kterou zde zadal Mikuláš Klaudyán. Mapa byla vytištěna o rok později, 1518. jedná se o první samostanou mapu území Českého království. je na ni zobrazeno cca 280 míst a je orientována jihem nahoru. M. Klaudyán byl českobratrský lékař pocházející z Mladé Boleslavi.