Dne 24. října 1517 byla mezi městy a šlechtou uzavřena tzv. svatováclavská smlouva.

Na sněmu, který započal na sv. Václava 28. září 1517 byla 24. října vyhlášena smlouva mezi pány, rytíři a městy Českého království, která řešila jejich vzájemné spory v oblasti politické, soudní a hospodářské. Královská města se tak stala třetím právoplatným stavem.