Keltoi 1994-2017
  • Pravěk

Mušov

Lokace: Okres: Břeclav, Jihomoravský kraj
Období:paleolit, doba bronzová, Keltové, doba římská, Slované

Hradisko u Mušova

MušovDodnes nejdůležitějším a také v celoevropském kontextu unikátní lokalitou ukrývající hodnotné archeologické informace o událostech v období tzv. markomanských válek (166–180 n. l.) zůstává tehdejší ústřední vojenská opevněná báze na Hradisku u Mušova. Vybudovali ji pravděpodobně v letech 172–180 n. l. vojáci císaře Marca Aurelia hluboko v nitru nepřátelského území, zhruba 80 km severně od antické Vindobony (dnes Vídeň). Zaujímá plochý vrchol, jižní a východní svah mírného, nad okolní terén zhruba o 50 metrů vyvýšeného návrší na levém břehu řeky Dyje. Z této strategicky výhodné polohy bylo možné kontrolovat a ovládat jak křižovatky říčních a suchozemských cest při soutoku Jihlavy se Svratkou a Svratky s Dyjí, tak i Markomany hustě osídlené ploché terasy podél jmenovaných řek.

Na lokalitě Mušov - Burgstall (jižní Morava) byly díky mnoha archeologickým výzkumům odkryty unikátní doklady fortifikací a vnitřní zástavby této pevnosti. Opevnění postavené mezi léty 172 – 180 n.l. se rozkládalo na ploše větší jak 32 ha, sestávalo ze dvou a někde i tří linií hrotitých příkopů širokých 3 – 4 m s hloubkou dosahující 2 – 3 m. Samotná hradba byla navršena z hlíny pocházející z příkopů a byla zpevněna na vnější i vnitřní straně zdí z nepálených cihel. Výška valu se odhaduje na 3 – 4 m. Na koruně valu mohla stát dřevěná palisáda doplněná v pravidelných rozestupech o pozorovací věže s čtvercovým půdorysem. Výzkum odkryl i dvě brány lemované po bocích dřevěnými věžemi. Omezené odkryvy odhalily i zlomek vnitřní zástavby základny, tvořené dvěma budovami s podpodlažním vytápěním tzv. hypocaustem (jedna budova byla snad lázněmi), ale i velkým dřevěným domem (praefecta castrorum, 44 × 20 m) a půdorysem obdélné budovy identifikované jako valetudinarium tedy nemocnice (delší strana 58 m). V komplexu nechyběl ani okrsek dílen s jednoduchými dřevěnými obdélnými domky vymezenými kůly v rozích a kruhovými píckami v prostoru mezi stavbami, zajišťujícími opravu poškozené výstroje legionářů. Nalezené cihly nesou kolky s označením X. legie Gemina Pia Fidelis dosvědčující pobyt této jednotky (legie měla stálý tábor ve Vindoboně – dnešní Vídeň). K naší škodě se nedochovalo ani původní antické označení Mušova.

Zdroj více informací je zde: http://www.marcomannia.cz/PAGES/Musov_Burgstall.html

Fotogalerie:

Markomani mapa
Mušov falera
Mušov mince
Mušov plán
Mušov římská zb...
Mušov římské ci...
Mušov tábory
Mušov terrasig
Mušov zdobení
Opočno
Opočno
Opočno
Římské opevnění
Římské opevnění
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Knížecí hrob
Výzkum

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo