Lokace: Okres: Kolín, Středočeský kraj,Keltové,doba římská