Lokace: Okres: Vyškov, Jihomoravský kraj,paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové,Slované