Protože se blíží významné výročí, rozhodli jsme se vyhlásit soutěž o zajímavé ceny.

Přesně před 1845 lety – zřejmě v průběhu jara – překročila vojska císaře Marka Aurelia někde v prostoru Carnunta pontonový most přes Dunaj a zahájila tím ofenzivní fázi markomanských válek. V roce 172 započala první germánská expedice Římanů, postupně vedená proti Markomanům na území západně od Malých Karpat, poté proti Kvádům a Sarmatům. Ještě v témže roce, 15. října 172, oslavil císař drtivé vítězství nad Markomany. Přijal čestné jméno Germanicus a také nechal razit mince s nápisem GERMANIA SUBACTA (Germánie byla porobena). Na jedné straně je na nich vyobrazen hrdý a moudrý císař v plné síle, na druhé straně pod ukořistěnými zbraněmi pokořená smutná postava Germanie. Jedna taková ražba se nalezla též při výzkumech ústředního opěrného bodu římské armády na Hradisku u Mušova.

Události roku 172 znamenaly zásadní životní etapu pro všechny jejich účastníky. Také učinily jižní část území dnešní Moravy dějištěm největší válečné operace té doby, místem, kde se tehdy psaly dějiny. Archeologie s pomocí širokého okruhu ochotných spolupracovníků z řad veřejnosti postupně shromažďuje hmotné pozůstatky těchto událostí, mozaikové kamínky, které se v zemi uchovaly z té doby. Jejich postupné skládání umožňuje představovat si či psát stále barvitější příběhy, kterých se v té době odehrálo nespočetně. Bezpochyby každý současník vnímal události jinak, ať již pocházel z římské nebo germánské strany. Jednou z rolí a významu archeologie je inspirovat každého k imaginativnímu přemýšlení o minulosti, o minulých lidech a událostech, a tím i přispívat k obohacení našeho současného života.

Tým Archeologie-Mušov se rozhodl dát prostor pro vyjádření představivosti každého zájemce o osudy a stopy římských vojáků na našem území. Proto vyhlašujeme soutěž o věcné ceny (a tajemné překvapení), do níž se může přihlásit každý zájemce bez ohledu na věk, vzdělání či které barvě fandí při závodech v Circu Maximu. Od této chvíle nám můžete zaslat vlastní imaginativní příběhy na téma „Osudy římského vojáka v roce 172 na půdě Markomanů“. Máte-li pocit, že své představy lépe umíte vyjádřit kresbou či jinou grafikou, i takové výtvory budou hodnoceny v samostatné kategorii. Věk soutěžících je neomezený, výherní ceny rozdělíme do kategorií INFANS (0–11 let), JUVENIS (12–19 let) a ADULTUS (20–∞ let). Vaše příběhy či ilustrace nám zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Budeme je postupně zveřejňovat na facebooku, kde po skončení soutěžní lhůty také spustíme hlasování. Soutěž potrvá do svátku bohyně Fortuny dne 25. května 2017, která štěstí přinese nejen vítězům. Těšíme se na Váš zájem a Vaši účast!
Podrobnosti

soutez letak jaro2017