Dokumentární film objevující dosud neznámé stopy jedné z nejstarších vyspělých kultur na našem území i v celém podunajském regionu (2003). Režie Z. Cejnková, pondělí 8. 3. 2010 v 07:25 ČT2

Mnohdy jsme přesvědčeni, že víme vše o místech, kde jsme se narodili a o zemi, v níž žijeme. Věci ale mohou být i jinak. Před námi tu žil kdosi jiný, kdo položil základy dnešní podoby celé oblasti. Zcela jiná civilizace?

Dokumentární film přenese diváka do období prvních dvou století našeho letopočtu, na pomezí jižní Moravy, severního Rakouska, Slovenska a Maďarska, kde se střetávaly dva nejmocnější světy té doby - vyspělá římská civilizace a barbarské germánské kmeny. Římané ve strachu z Germánů postupně vybudovali opevněnou hranici impéria - Limes Romanum, která je měla před barbarskými útoky bránit.
Našim územím - jižní Moravou - sice římská hranice přímo neprobíhala, ale archeologové zde objevili řadu památek, které dokládají intenzivní vojenskou činnost obou stran. Tato činnost pak ovlivnila minulost našeho území a také položila základy jeho současné podoby. Díky archeologickým výzkumům se podařilo zrekonstruovat fascinující římský vojenský a obranný systém, každodenní život vojáků i stavbu předsunutých táborů.
Film vypráví příběhy římských vojáků i germánských náčelníků, kteří proti sobě vedou neúprosný boj, ale také zakládají nejvýznamnější města celé oblasti a společně "provozují" jantarovou cestu kolem řeky Moravy.
V dokumentu se ve velká míře objeví nejvýznamnější archeologické lokality a nálezy nalezené na v České republice, na Slovensku, v Rakousku a v Maďarsku. Diváci se mohou těšit na skutečnou raritu - poklad z hrobu germánského krále nalezeného u Mušova na jižní Moravě. A také na legionáře, gladiátory a germánské válečníky.
Scénář a režie Zora Cejnková.Související články