K doplňkovému nářadí ve výbavě všech kováren (kovářských dílen) patřily i pilníky, nalézané velmi často na sídlištích i oppidech.

Pilníky rozlišujeme podle průřezu na plochý, čtyřhranný, polokruhový a kruhový (G. Jacobi, nálezy na oppidu Manching).

pilník

Pilník z Bezdědovic je 137 mm dlouhý a je plochého průřezu. Podobný pilník (a rydla) byly nalezeny i na nedalekém soudobém sídlišti a mají kruhový a plochý průřez. Byly nalezeny jako součást výbavy tamní kovářské dílny. Vyskytují se na sídlištích již od časné doby laténské a poté ve velkém početním zastoupení zejména na oppidech a nalezeny byly i v depotech železných předmětů.

072 2w

Mšecké Žehrovice I