Hákovité klíče patří ponejvíce zámkům s posuvnou zástrčkou nebo západkou.

klíč

Železný klíč s tělem čtvercového průřezu, dvakrát zahnutým do pravého úhlu a zakončeným odlomeným kroužkem a zubem, délky 303 mm. Tyto hákovité klíče patří ponejvíce zámkům s posuvnou zástrčkou nebo západkou a také pérovým zámkům ve dveřích domů, zásobáren, dílen atd., v některých případech sloučily kliče menších rozměrů k uzavírání (uzamykáni) truhel, skřiní a skříněk, a byly vyráběny v naprosté převaze ze železa, výjimečné pak z bronzu. Patři rovněž k běžně nalézaným předmětům z oppid, sídlišť a byly součástí i depotu se železnými předměty.
Klíče se vyvinuly v pozdní době bronzové z řeckých a starších předloh, vynálezem pozdní doby laténské, v období urbanizace sídlišť (oppid) ve východních částech střední Evropy, je dokonalý pérový zámek s pérovou závlačkou.

Klíč se zámkem

Kování zámku a železné klíče se znázorněním mechanismu zámku Čižmář, M.: Keltské oppidum Staré Hradisko

klíč se zuby

Hrazany - klíč se zuby

hákovitý klíč

Kolín - hákovitý klíč

hákovitý klíč

Závist - hákovitý klíč

antropomorfní klíč

Závist - antropomorfní klíč

klíč k pérové západce

Závist - klíč k pérové západce