Při přípravě rudy k tavbě a odstranění hlušiny byly používány drtiče rudy z kamene.

074 1w

Radovesice, kámen