Orant je postava se zdviženýma rukama v prosebném gestu

048 014 1w

Ptení