Stradonice - na zlomku keramiky jsou vyryta písmena ISOM

Stradonice ISOM