Jedná se o drobný cca 2 cm bronzový nebo kostěný předmět oválného tvaru složený ze dvou částí.

Sloužily k uložení a ochraně pečetidla.

schránky na pečetidla 

Schránky na pečetidla, 1-2 Stradonice (kost), 3-4 Staré Hradisko (bronz)