Podle nálezů lze usuzovat, že např. trepanaci lebky Keltové uměli provést???

Nálezy drobných chirurgických nástrojů, např. Závist, Hrazany, Basilej, Pottenbrunn nám ukazují, že lékařství bylo u Keltů již známo. Stejně tak nálezy semen léčivých rostlin - hlohu, šípku, svízele, apod. nám dokládají znalost jejich účinků.