Kniha Archeologický atlas Čech vznikla v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze jako jeden z výsledků projektu „Archeologická mapa ČR.

atlas cechSystém pro sběr, správu a prezentaci dat" (program NAKI, financovaný prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, 2012–2015). Autorský tým byl sestaven z pracovníků ústavu, a to členů Oddělení informačních zdrojů, Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie a Oddělení archeologie středověku.

V knize najdete...
- úvod a textové boxy, ve kterých jsou přístupným způsobem rozvedeny názory a metody současné archeologie,
- strukturovaný popis jednotlivých lokalit, přístupové mapy a plány lokalit, fotografie, souřadnice navigačních bodů pro přístroje GPS a QR kódy s odkazy na informace na těchto stránkách,
- vysvětlivky použitých odborných pojmů, rejstřík katastrů a jmen lokalit a seznam použité literatury.

Knihu lze zakoupit v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Praze a ve všech Knihkupectvích Academia.

Archeologický atlas je pokusem o publikaci, jaká zájemci o českou archeologii stále schází. I v České republice sice existuje řada archeologických encyklopedií a průvodců; tato kniha se ale od nich liší. Jejím cílem není pouze sdělit čtenáři určitý soubor informací o archeologických nalezištích, nálezech a výzkumech, ale především naučit jej archeologické lokality vnímat, nalézt a pochopit logiku jejich výpovědi. K tomu směřují především nové podrobné mapy, údaje o poloze v zeměpisných souřadnicích a většinou nové, profesionálně zpracované terénní fotografie. Pro publikaci bylo vybráno 105 archeologických lokalit z území Čech. S výjimkou několika málo míst s významnými archeologickými výzkumy a muzei jde vždy o lokality, na kterých jsou archeologické památky vidět na povrchu, ať už v reliéfu terénu, nebo ruinách staveb. Předložený výběr zahrnuje většinu známých a opravdu významných v terénu viditelných archeologických lokalit na území Čech, nicméně celý soubor byl sestaven především tak, aby zachycoval lokality typické v širokém spektru jejich podob, funkcí a stáří. Archeologické památky jsou v tomto svazku chápány v dosud neobvyklé šíři, a to od jeskyň osídlených v paleolitu po vesnice vysídlené po 2. světové válce.