Tři mohyly z doby bronzové, které se nacházejí v místech, kudy povede dálnice D3 se zkoumali v roce 2017. Bohužel dojde k jejich zániku...

Jde o pohřebiště z prvního tisíciletí před naším letopočtem. Lokalita patří k nejvýznamnějším mohylovým pohřebištím v jižních Čechách. Je zde 35 mohyl ze střední doby bronzové a ze starší doby železné.
Plav začali v roce 1866, v časech prusko-rakouské války, zkoumat amatérský archeolog František Stulík a archeolog Jan Karel Hraše, rodák z Rataj u Bechyně, který učil v Litoměřicích. Za války ale dostali učitelé volno, tak přijel. Udělali šachtu a snažili se najít co nejvíc předmětů. Plavské nálezy obsahují zlomky mís a amfor, bronzové šperky (náramky, jehlice), část meče a nůžek, zbytky koženého oděvu či korále. „Je to bohatší jihočeský mohylník, ukázkový a byl první. Kultovní lokalita, jedna z nejhezčích a nejlépe zachycených. V okolí, v Erhartově pískovně, by mohlo být sídliště," dodal Zavřel, který během čtyřicetileté praxe kopal čtyři mohylníky. Polovina nálezů z Plavu je v Jihočeském muzeu, druhá v Národním muzeu, kam se vezly na vorech po Vltavě.

plav_vyzkum2017w.jpg

Literatura: Ondřej Chvojka - Daniel Kovář: První odborný archeologický výzkum v Plavu