Bylanská kultura byla pojmenována podle pohřebiště u Bylan na Českobrodsku.

Bylanská kultura byla rozšířena ve středních a severozápadních Čechách. Tato kultura trvala od 2. poloviny 8. století do počátku 6. století před Kr.Jejími nejvýraznějšími znaky jsou "knížecí" a komorové hroby a nádoby zdobené v přísně geometrickém stylu černou malbou na okrovém až karmínovém povrchu.
Sídlišť zatím není mnoho - hlavním informačním zdrojem je nalezená keramika. "Knížecí" hroby patří k nejstarším ve střední Evropě a původně byly kryty rozměrnými mohylami. Typická jsou pro ně dřevěná jha potažená kůží a zdoběná množstvím bronzových cvočků uspořádaných do různých vzorů. Dalším typem jsou komorové hroby, vzhledem a stavbou podobné "knížecím", ale s menšími rozměry a výbavou. Jejich společným znakem je častý výskyt částí koňských postrojů - udidel, nebo vozů a zbraní.
Z hmotné výbavy známe šperky, ozdoby, zbraně, nástroje a keramiku. Ze šperků, převážně bronzových, lze uvést náramky, nákrčníky, spony a ustupující jehlice. Pro toto období jsou typické bronzové jehelníky a na kroužek provlečené toalietní soupravy - pinzeta a lžičkovitý a hrotitý předmět. Zbraně jsou zastoupeny meči, převážně železnými, a železnými hroty kopí, kovové nástroje - sekery a noži. Z toho vychází rozšiřující se používání železa.
Bylanská kultura je součástí skupiny středoevropských kultur s malovanou keramikou.Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti. Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule). 428 stran, formát 26,5x20,5