Archeologové našli starogermánské runy na zvířecím žebru vykopaném v lokalitě Lány u Břeclavi spolu s keramikou pražského typu, která je spojována právě se Slovany.

Jedná o nejstarší nápis nalezený u Slovanů. Z citlivých analýz vyplývá, že kost pochází z tura domácího, který žil okolo roku 600 našeho letopočtu, což znamená, že se jedná o nejstarší písmo užité Slovany. Jde o písmo, které používalo germánsky mluvící obyvatelstvo střední Evropy od 2. do 7. století našeho letopočtu.

Dosud nebylo jasné, zda existovaly nějaké přímé kontakty mezi germánskými Langobardy, kteří ze střední Evropy odešli v 6. století do Itálie, a Slovany, kteří na dříve germánském území postupně převládli. Kost na slovanském nalezišti - byť nelze zjistit, kdo na ni vyryl runy - svědčí pro přímý kontakt, uvádějí vědci v publikovaném článku.

Zdroj: ČTK