Archeologové v říjnu 2009 oznámili, že při archeologickém průzkumu před stavbou trati rychlovlaku v Oechlitz (hornolužicky Ołwłcicy) ve středním Německu bylo objeveno přes 55 tis. předmětů, včetně výbavy hrobů a také podivných pohřebních objektů - stovek psích zubů, ozdobných mušlí a kovových ozdob.
Výzkum odkryl sídelní a pohřební plochy, které se z větší části váží ke kultuře šňůrové keramiky a kultuře zvoncových pohárů. Obě jsou pojmenovány podle charakteristických typů keramiky a patří do období pozdní doby kamenné (doba cca 2 200 to 1 600 B.C.).

Tato neobvyklá kostra ženy pohřbené vsedě byla objevena při archeologickém průzkumu před stavbou trati rychlovlaku v Oechlitz (hornolužicky Ołwłcicy) ve středním Německu. Žena, která žila v rané době bronzové (doba cca 2200-1600 př.n.l.), byla nalezena poblíž města Bad Lauchstadt u Halle a představuje jeden z několika dosud na místě odkrytých pohřbů. Průzkum probíhá od září 2008 do června 2010.

"Z archeologického hlediska dává objev velkou šanci se něco dozvědět o vývoji osídlení Querfutské planiny", což je geologické plató mezi řekami Sálou a Unstrutou, říká Ralf Bockmann, mluvčí saských archeologů z Halle (povodí Sály zahrnuje i malou část České republiky prostřednictvím řeky Weiße Elster, která pramení v Ašském výběžku).

Například podle něho "ukazuje široká škála stop pravěkých kultur a počet i kvalita jednotlivých nálezů, jak významným byl tento region po tisíce let, a to nikoli jen jako oblast sídelní, ale také jako dopravní trasa."

Bockman dodává: "Tento region oplývá úrodnou půdou, a je osídlen po velice dlouhou dobu, nejméně 7,5 tisíce let. Ale až dosud v oblasti neproběhly žádné rozsáhlejší vykopávky".

Archeologové v říjnu 2009 oznámili, že zde bylo objeveno přes 55 tis. předmětů, včetně výbavy hrobů a také podivných pohřebních objektů - stovek psích zubů, ozdobných mušlí a kovových ozdob.
Výzkum odkryl sídelní a pohřební plochy, které se z větší části váží ke kultuře šňůrové keramiky a kultuře zvoncových pohárů. Obě jsou pojmenovány podle charakteristických typů keramiky a patří do období pozdní doby kamenné (doba cca 2200 to 1600 B.C.).
Žena z rané doby bronzové s dekorativními korálky z mušlí v hrobě ve městečku Oechlitz - to je jeden z několika pohřbů, odkrytých v průběhu uvedených archeologických vykopávek.
Spolu s malým mušlovým diskem, který se nosil na oděvu, byla v hrobech nalezena řada měděných a jantarových ozdob a také stovky psích zubů. Hroby pokrývají období několika tisíciletí.

Dekorativní předměty, jako mušlové korálky, jsou prvním dokladem obratu směrem k modernímu lidskému chování, ke kterému došlo minimálně již před 82 tisíci lety, jak naznačují předchozí výzkumy.
Nálezy zahrnují také objekt zemědělské usedlosti z doby raně bronzové - únětické kultury (anglicky Unetice culture) z doby 2200 - 1600 př.n.l. Poblíž 20m dlouhého stavení je malé pohřebiště s osmi hroby. Proběhne také výzkum DNA, aby se určilo, zda šlo o příbuzné osoby.

V Oechlitz však byly objeveny i stopy nám bližší minulosti, včetně slovanského pohřebiště z devátého či desátého století n.l. To je jedním z nejčerstvějších objevů probíhajícího výzkumu, nejrozsáhlejšího svého druhu v Německu.

 

I když na něm byla těla podle křesťanské tradice uložena s hlavami směřujícími k západu, přítomnost zbytků potravy a nádob svědčí o tom, že hroby byly vybaveny posmrtnými zásobami. To naznačuje, že pohřební ritus zahrnoval také pohanské prvky péče o zesnulé.

Stavba dráhy Inter City Express (ICE) tak nabídla unikátní příležitost provést vykopávky v délce 22 km v prostoru jedné z klíčových oblastí osídlení středního Německa.

Podle Spiegel Online http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,656221,00.html
Agrimonrix