Při výzkumu nádvoří hradu Grabštejn byly nalezeny úlomky keramiky nebo zlomky kovů a potvrdily, že ještě předtím, než zde byl ve 12. století postaven hrad, existovalo na tomto místě raně středověké hradiště.

Hradiště se podařilo potvrdit na východní straně hradu. Během vykopávek byly nalezeny fragmenty běžné i honosnější keramiky, velké množství zlomků kameniny, stavebního železa i předmětů z barevných kovů, jako jsou rolničky, šperky nebo doplňky oděvů.
Hrad Grabštejn je zmiňovaný již v roce 1286

Zdroj: www.idnes.cz