Boleslav II. Pobožný, kníže z rodu Přemyslovců, syn knížete Boleslava I. Ukrutného a Biagoty se narodil neznámo kdy a zemřel 7. února 999.

Vládu na knížecím stolci nastoupil nejspíše v roce 972, snažil se udržovat přátelské styky s Polskem i Kyjevskou Rusí, rozšířil vliv Přemyslovců na východ, zřejmě až k řekám Bugu a Styru. V roce 973 bylo zřízeno pražské biskupství, díky tomu získal přízvisko Pobožný.
Roku 993 byly ustaveny Boleslavovy výsady - jedná se pravděpodobně o první zákonodárný pokus v českých zemích. Dal vyvraždit Slavníkovce na jejich hradě Libice nad Cidlinou.