"Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Praze chce výstavou ""Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice"" přiblížit život a odkaz sv. Anežky Přemyslovny v roce jejího 800. výročí narození. Jedná se o první pokus o vytvoření uceleného přehledu svatoanežské tématiky ve výtvarném umění. Termín akce: 25.11.2011 10:00 - 25.3.2012 18:00"

Výstava představí život a dílo sv. Anežky Přemyslovny jako královské dcery, významné představitelky panovnického rodu, která se nestraní vysoké politiky. Pozornost však bude ve stejné míře věnována sv. Anežce jako řeholnici, která se dala plně do služeb potřebným. Spolu s její charitativní službou bude přiblíženo i působení Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou jako šiřitele úcty ke své zakladatelce a významného zadavatele hodnotných uměleckých děl. Opomenuty nebudou ani dvě ženy s podobným životním zaměřením, sv. Alžběta Uherská a sv. Hedvika, které k Anežce pojil příbuzenský vztah.

Výstava návštěvníkům přiblíží život svaté Anežky, jedné z největších českých osobností, jež se zasloužila o založení vůbec první sítě sociálních služeb v českých zemích. K vidění zde budou liturgické předměty, listiny a dobová umělecká díla se svatoanežskou tematikou. Nejvzácnějším vystaveným exponátem bude originální sloupová hlavice, na které je vůbec první vyobrazení této významné české světice.

Anežka byla významnou osobností středověku, která se zasloužila o mnoho v oblasti charitativní péče a také v umění. Zároveň měla i široký přehled o kulturním a společenském dění ve světě. Možná proto se rozhodla založit klášter Na Františku, kde jako jeho první abatyše pomáhala lidem v nouzi. Žila zde skoro celých 50 let až do své smrti.

Unikátní výstava "Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice" bude pro veřejnost otevřena v klášteře sv. Anežky České v Praze na Starém Městě. Exponáty budou vystaveny v prostorách bývalých kostelů Nejsv. Salvátora a sv. Františka, dále v kapitulní síni, bývalém refektáři a křížové chodbě kláštera.

Klášter sv. Anežky České - Národní galerie v Praze

Anežská 12/U Milosrdných 17
110 00 Praha 

www.ngprague.cz