Příběh rytířského řádu templářůVýjimečná výstava se koná v renesančních prostorách zámku Zbiroh. Vzácné templářské předměty jsou společně vystaveny v České republice poprvé. Portrét Leonarda da Vinci teprve podruhé opustil území Itálie. Výstava ukazuje cenné předměty z českých a moravských sbírek z 12. až 15. století.
13. 1. 2012 – 18. 3. 2012 Zámek Zbiroh

Jedním z hlavních exponátů je nedávno objevený renesanční obraz tváře Leonarda da Vinci z let 1505 až 1510, který v poslední době prošel mnoha odbornými zkoumáními a některé studie poukazují na znaky shodné s originálními obrazy tohoto renesančního umělce.
Mezi vystavovanými exponáty jsou rovněž jedinečné předměty z 12. až 14. století vážící se k založení a působení řádu templářů v Itálii, Evropě i ve Svaté zemi. Z německého Amberku byla zapůjčena vzácná olověná templářská bula, která náleží k listině z roku 1164. Z italských sbírek jsou k vidění původní mince, posvátné kameny nebo templářský "bankovní žeton", tehdy fungující jako cestovní šek.
Exponáty zapůjčené z italských sbírek jsou doplněny výjimečnými, málo známými předměty z českých a moravských muzeí, které se týkají působení templářů na našem území. Mezi velmi cenné exponáty patří původní regule svatého Bernarda z Národní knihovny či templářské nálezy z hradu Templštejna ze sbírek Městského muzea v Moravském Krumlově.
Výstavu připravil Zámek Zbiroh a Praga Mystica s.r.o. ve spolupráci se zástupci italského Řádu templářů, který se hlásí k prapůvodním templářským kořenům, a jihoitalským muzeem Museo delle Antiche Genti di Lucania z oblasti Basilicata.
Tento v rámci celé střední Evropy výjimečný projekt se koná pod záštitou ministra kultury České republiky, velvyslance Italské republiky, hejtmana Plzeňského kraje a biskupa plzeňského. Kurátorem výstavy je PhDr. Jan Royt, ředitel Ústavu dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Zdroj: http://www.pragamystica.cz/cz/vystavy/tvar-leonarda-da-vinci-pribeh-rytirskeho-radu-templaru/

Příběh rytířského řádu templářůPříběh rytířského řádu templářůPříběh rytířského řádu templářůPříběh rytířského řádu templářůPříběh rytířského řádu templářůPříběh rytířského řádu templářůPříběh rytířského řádu templářůPříběh rytířského řádu templářůPříběh rytířského řádu templářů