Nejbohatší nález svého druhu byl objeven na podzim roku 1988 v obci Mušov, kdy se při těžbě písku odkrylo místo odpočinku germánského krále.

Předměty uložené do hrobu byly vyhotoveny v poměrně širokém časovém pásmu - od pozdního 1. století až po druhou polovinu 2 století n. l. Nejmladší výrobky ukazují, že k uložení hrobové výbavy došlo mezi lety 170-180 n. l., tj. pravděpodobně ještě v době Markomanských válek.

Podrobnosti o nálezu