Čtrnáctou listinou privilegií ze 7. dubna 1348 je založeno vysoké učení, první univerzita na sever od Alp.

Za souhlasu papeže Klimenta VI. zakládá Karel vysoké učení, první univerzitu na sever od Alp. Bylo zde možné studovat práva, lékařství či teologii. Sám Karel byl velice vzdělaný a dokázal s učenci debatovat.