Při budování obří protipovodňové hráze nad místní částí Čelechovic na Hané – Studencem, přineslo velmi cenný archeologický název. Vykopávky odkryly pozůstatky jedné z největších keltských osad na celém území Moravy.

Jedním z nejvýraznějších nálezů pak byla zlatá mince z období prvního století před Kristem - 1/8 statéru takzvaného mušlovitého typu bójské provenience. Archeologové zjistili, že se v místě nacházela rozsáhlejší nížinná osada Keltů z pozdní doby laténské. Vedle sloupových jam indikujících existenci nadzemních kůlových staveb a běžných jam (zásobnice, sklípky), tvořících hospodářské zázemí sídliště, jde hned v jedenácti případech o příznačné zahloubené chaty, takzvané polozemnice, sloužící nejspíše jako výrobní objekty.

Zdroj: prostejovsky.denik.cz

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15