Doba kamenná představuje nejdelší období vývoje lidstva, začíná zhruba 500 000 let před naším letopočtem a končí zhruba 2 000 let př. n. l.

Celý ten dlouhý čas se dále dělí na menší časové úseky, které mají společné určité rysy.
Starší doba kamenná = Paleolit - od 500 000 do 40 000 let př. n. l.
Střední doba kamenná = Mezolit - od 40 000 do 10 000 let př. n. l.
Mladší doba kamenná = Neolit - od 10 000 do 5 000 let př. n. l.
Pozdní doba kamenná = Eneolit - od 5 000 do 3 000 let př. n. l.
Je nutné si uvědomit, že všechna čísla jsou rámcová, v určitém slova smyslu několik tisíc let v této době nehraje zásadní význam.