Pohřebiště z eneolitu - kultura se zvoncovitými poháry

V lokalitě Slatinky nálezy dokládají pohřebiště ze sklonku eneolitu (pozdní doba kamenná) - 6 kostrových hrobů. Pohřební výbavu tvořily např. mísa, přeslen, džbánek, konvice, pazourková srpová čepelka. Původně byly hroby kryty mohylami, které se v důsledku postupné eroze nedochovaly.
Zdroj: Muzeum Jičín ext link 15

Lokace: Slatiny ext link 15 - Slatinky, Okres: Jičín, Královéhradecký kraj,
Období: doba kamenná, doba železná halštat, doba železná - Keltové