Nejbohatší nález svého druhu byl objeven na podzim roku 1988 v obci Mušov, kdy se při těžbě písku odkrylo místo odpočinku germánského krále.

Při těžbě písku byl hrob částečně zničen, ale naštěstí to neuniklo pozornosti a provedený záchranný výzkum objevil rozměrný a neobyčejně bohatý hrob.
Hrobový komora byla vyhloubena do temene návrší na levém břehu řeky Dyje, byla veliká 6 x 4 m, hluboká více než 3 m, na stěnách byly sopy po původním obložení štípaným dubovým dřevem.
Hrobka byla vyloupena zřejmě krátce po uložení ostatků do země, lupiči vnikli do středu hrobky a narušili dvě třetiny plochy hrobu. Neporušeny zůstaly milodary uložené podél kratších stěn. Řada milodarů je poničená a záměrně deformovaná, část dokonce ve zlomcích. Bylo nalezeno malé množství lidských kostí, přesto se zdá, že zde byli pohřbeni 2 muži a 2 ženy.
Nalezené předměty představují: bohatá a rozmanitá picí souprava, včetně vzácných stříbrných nádob, jídelních příborů, originálních skleněných a keramických nádob a picích rohů. Byla zde také dřevená bohatě zdobená skříňka a skládací stolek. Uvnitř komory ležela i obětní zvířata, většina výzbroje (ostruhy, pancíř) a zbraně (meč, kopí, luk se šípy). Vně hrobové komory byly nalezena souprava na opékání a vaření, bronzová lampa a tělo hlavního obětního zvířete spolu se závěsným kotlem. Zvířecí obětinou byla pravá polovina asi dvoletého telete bez hlavy a šíje a celé selátko. Další zvířecí obětiny tvořily kur a husa, které byly před uložením upraveny (odříznuta křídla a části končetin). V hrobě byly dále nalezeny kosti z ovce nebo kozy, zbytky bobřího ocasu, rybí kosta obratel a jeden medvědí dráp.
Celkem zde po vykradení zůstalo téměř dvě stě povětšinou luxusních předmětů, z nichž část je dovezeno z římské říše a část je germánského původu.
předměty uložené do hrobu byly vyhotoveny v poměrně širokém časovém pásmu - od pozdního 1. století až po druhou polovinu 2 století n. l. Nejmladší výrobky ukazují, že k uložení hrobové výbavy došlo mezi lety 170-180 n. l., tj. pravděpodobně ještě v době Markomanských válek.
Přes vyloupení hrobky se usuzuje, že zde byla uložena vysoce postavená osoba, svým významem předstihující všechny barbarské náčelníky ze starší doby římské, jejichž pozůstatky byly dosud známy.

Fotogalerie