Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  COM_SEARCH_SEARCH_KEYWORD_N_RESULTS

  -0 Kronika pravěku do roku 0

  ... Mezolit - rozvoj lovu a sběru plodin, užívání luků, šípů, lodí 5500 - 3800 př. Kr. - Mladší doba kamenná Neolit - Neolitická revoluce - rozvoj zemědělství, budování prvních vesnic. Začíná zemědělské ...

  Horoměřice – pravěké kultovní středisko?

  ... posun mezi vznikem jam a půdorysem domnělé svatyně nebyl příliš velký - všechny pocházejí z eneolitu - pozdní doby kamenné. Datovací rozmezí se zúžilo zhruba do let 4000-2500 př. Kr. Čeká se také na výsledek ...

  Pravěk Mohelnicka

  ... nástrojů nabízí i unikátní artefakty, jako například torza neolitických venuší, náhrdelník z měděných drátků a provrtaných perel z pozdní doby kamenné nebo vzácné měděné nástroje. Více na www.muzeum-sumpek.cz. ...

  Plzeň-Křimice - objev rondeloidu

  ... také úlomky keramiky, nástrojů i pozůstatky dávných obydlí. Zdejší naleziště pochází z mladší doby kamenné, tedy neolitu, který je datován přibližně 5500-4500 před naším letopočtem. Nejzásadnějším ...

  Dobřany - nález nářadí zemědělců

  ... drtidlo. Neolitické sídliště v Dobřanech pochází z doby 6000 až 5000 let před naším letopočtem. Archeologové tam v minulosti objevili zbytky několika domů, jejichž šířka byla deset a délka až čtyřicet ...

  Stonehenge jako hřbitov?

  ... byl místem pro uctívání druidů, keltských kněží. Podle vědců je ale smysluplnější předpokládat, že tento monument sloužil jako stavba pro setkávání lidí. Analýza pozůstatků neolitického osídlování blízko ...

  Hledáme partnery

  ... které se bude skládat z dílčích projektů: Vzdělávací centrum čekých dějin, Centrum experimentální archeologie, Archeopark - rekonstrukce archeologických nálezů (neolit, doba bronzová, Keltové, Slované, ...

  Horoměřice - záhadná stavba

  ... né vysvětlení nemám," dodává. Nedaleko základů se našly i pozůstatky neolitického pohřebiště s 28 hroby a tři rondely, do kruhu sestavené kamenné megality známé z anglického Stonehenge. "Pohřebiště vzn ...

  Bubeneč - Archeologický výzkum v roce 2011

  ... archeologický výzkum na parcele č. p. 95. Na pozemku byly zkoumány na ploše 450 m2 doklady kontinuálního osídlení sahajícího od neolitického období až po raný středověk. S určitou nadsázkou je možné konstatovat, ...

  Archeologie pravěkých Čech Sv. 1-8

  ... pravěkých Čech 2. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2007, 164 s. s obr., česky. ISBN: 978-80-86124-76-6 Svazek 3: Pavlů, Ivan (ed.) – Zápotocká, Marie: Neolit. Archeologie pravěkých ...

  Dolánky

  Lokace: Kaštice/Pšov Okres: Louny, Ústecký kraj,neolit, doba bronzová, halštat, Keltové,doba římská Slované  ...

  Dolní Zálezly

  Lokace: Okres: Ústí nad Labem, Ústecký kraj,eneolit  ...

  -5500 - Neolitická revoluce ...

  Neolitická revoluce - rozvoj zemědělství, budování prvních vesnic. Začíná zemědělské osídlení českých zemí, objevuje se oradlo, měď, první pohřební mohyly a hradiště.  ...

  Brandýs nad Labem - ulice Zápská

  V roce 2015 Před výstavbou nákupního centra Kaufland na podzim roku 2015 byl proveden záchranný archeologický výzkum - období neolitu, doby bronzové.  ...

  -5500 - Neolitická revoluce ...

  Neolitická revoluce - rozvoj zemědělství, budování prvních vesnic. Začíná zemědělské osídlení českých zemí, objevuje se oradlo, měď, první pohřební mohyly a hradiště.  ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo