Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 17 výsledků.

  Droberjar Eduard

  Archeolog doby římské a doby stěhování národů. Droberjar Eduard, PhDr., Dr. (1963) specialista na období doby římské, život Germánů. Publikační činnost - výběr: 1998: Mušov - knížecí hrob  ...

  Droberjar, Eduard: Příběh o Marobudovi a jeho říši

  Autor seznamuje s dosud téměř neprozkoumanou historií tzv. Marobudovy říše Autor seznamuje s neobyčejně vzrušující a dosud téměř neprozkoumanou historií tzv. Marobudovy říše, která se rozprostírala ...

  Droberjar, Eduard: Věk barbarů

  České země a stěhování národů z pohledu archeologie První kniha, která se snaží poodhrnout roušku nad temnou dobou stěhování národů v českých zemích. Hluboké změny a zmatky této doby hluboce zasáhly ...

  Droberjar, E.: Encyklopedie římské a germánské archeologie

  ... autorem je Eduard Droberjar. První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. Přináší jak soupis nejdůležitějších lokalit (pohřebišť, hrobů, římských táborů, sídlišť, ...

  Panonie (latinsky Pannonia)

  ... Oliva 1959; Várady 1969; Die Romer 1973; Mócsy 1974: Hošek - Saké 1975; Lengyel - Radan (eds.) 1980, Mócsy - Fitz (eds.) 1989; Bechert 1999, 141-146, Kob1ík (ed.) 2000. Text: Droberjar, E.: Encyklopedie ...

  Jevíčko - germánské pohřebiště

  ... doby římské. Zajímavým nálezem byl například bronzový knoflík z římské vojenské cibulovité spony. Pod vedením odborníka na dobu římskou a dobu stěhování národů Eduarda Droberjara prozkoumávali lokalitu ...

  Příběh o Marobudovi a jeho říši

  ... proto, že většina Bójů, nejčastěji bojovníků, odešla, aby se mohla zúčastnit výbojů proti Dákům. Autor: PhDr. Eduard Droberjar, Dr. Předtím, než Marobud přišel do Čech, byly obývány jinými Germány ...

  Archeologie ve Středních Čechách 9/2005

  ... protohistorická výroba železa . . . 385 Protohistoric ironworks at Hostivice-Palouky, Bohemia . . . 399 Martina Beková – Eduard Droberjar: Bohatý ženský kostrový hrob z mladší doby římské ve Slepoticích ...

  Doprava a komunikace

  ... zvířaty (kůň, vůl). Nepochybně se také cestovalo na lodích po řekách Nejznámější stezkou byla jantarová stezka. Zdroj: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Droberjar, ...

  Waldhauser Jiří

  ... se kopou keltské hroby 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách a mnoho dalších knih a odborných statí Zdroj: Keltové na Jizeře a v Českém ráji Foto: Zleva: Jiří Waldhauser, Eduard Droberjar, Ivana ...

  Doba stěhování národů

  Období velkých změn a zmatků v celé Evropě. Na území Česka se toto období odehrává od 4. st. do druhé poloviny 6. st. n. l. Domorodé germánské obyvatelstvo postupně splývalo s novým lidem, přicházejícím ...

  Doba stěhování národů

  Období velkých změn a zmatků v celé Evropě. Na území Česka se toto období odehrává od 4. st. do druhé poloviny 6. st. n. l. Domorodé germánské obyvatelstvo postupně splývalo s novým lidem, přicházejícím ...

  Doba římská

  ... v Čechách a na Moravě, Droberjar, E. Doplnění z publikace Doba římská, Archeologie pravěkých Čech 8, 2008 Pojem doba římská je na území Čech nutno chápat jako tradiční archeologické označení pro období ...

  Lexikon Germáni a doba římská

  ... - mince, šperky abeceda Ž Železo - rozsáhlá těžba a zpracování železa Žernov, rotační mlýn - vynález s jehož pomocí se mlela mouka abeceda Zdroj: Droberjar, E.: Encyklopedie římské ...

  Archeologie ve Středních Čechách 7/2003

  ...  in Böhmen . . . 261 Eduard Droberjar – Jaroslav Špaček: Žárové hroby a ostrovní (?) nález z mladší doby římské v Čelákovicích Cremation graves and an insular (?) find of the Later Roman period a ...

  Archeologie ve Středních Čechách 6/2002

  ...  Grubenhäuser des Typs Leube C2, C2/D2, D2 und D3 . . . 367 Eduard Droberjar: Opomenuté nálezy spon z doby stěhování národů z Kladna a Lovosic Neglected Migration Period fibula finds from Kladno an ...

  Archeologie ve Středních Čechách 5/2001

  ... . . . 469 – 475 Aranka Daňková: Konzervace římské mince z Chleb Die Konservierung einer römischen Münze aus Chleby . . . 476 Eduard Droberjar – Ivana Vojtěchovská: Žárový hrob z mladší doby římské ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo