Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 16 výsledků.

  Droberjar Eduard

  Archeolog doby římské a doby stěhování národů. Droberjar Eduard, PhDr., Dr. (1963) specialista na období doby římské, život Germánů. Publikační činnost - výběr: 1998: Mušov - knížecí hrob  ...

  Droberjar, Eduard: Příběh o Marobudovi a jeho říši

  Autor seznamuje s dosud téměř neprozkoumanou historií tzv. Marobudovy říše Autor seznamuje s neobyčejně vzrušující a dosud téměř neprozkoumanou historií tzv. Marobudovy říše, která se rozprostírala ...

  Droberjar, Eduard: Věk barbarů

  České země a stěhování národů z pohledu archeologie První kniha, která se snaží poodhrnout roušku nad temnou dobou stěhování národů v českých zemích. Hluboké změny a zmatky této doby hluboce zasáhly ...

  Droberjar, E.: Encyklopedie římské a germánské archeologie

  ... autorem je Eduard Droberjar. První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. Přináší jak soupis nejdůležitějších lokalit (pohřebišť, hrobů, římských táborů, sídlišť, ...

  Panonie (latinsky Pannonia)

  ... Oliva 1959; Várady 1969; Die Romer 1973; Mócsy 1974: Hošek - Saké 1975; Lengyel - Radan (eds.) 1980, Mócsy - Fitz (eds.) 1989; Bechert 1999, 141-146, Kob1ík (ed.) 2000. Text: Droberjar, E.: Encyklopedie ...

  Jevíčko - germánské pohřebiště

  ... doby římské. Zajímavým nálezem byl například bronzový knoflík z římské vojenské cibulovité spony. Pod vedením odborníka na dobu římskou a dobu stěhování národů Eduarda Droberjara prozkoumávali lokalitu ...

  Příběh o Marobudovi a jeho říši

  ... proto, že většina Bójů, nejčastěji bojovníků, odešla, aby se mohla zúčastnit výbojů proti Dákům. Autor: PhDr. Eduard Droberjar, Dr. Předtím, než Marobud přišel do Čech, byly obývány jinými Germány ...

  Archeologie ve Středních Čechách 9/2005

  ... protohistorická výroba železa . . . 385 Protohistoric ironworks at Hostivice-Palouky, Bohemia . . . 399 Martina Beková – Eduard Droberjar: Bohatý ženský kostrový hrob z mladší doby římské ve Slepoticích ...

  Doprava a komunikace

  ... zvířaty (kůň, vůl). Nepochybně se také cestovalo na lodích po řekách Nejznámější stezkou byla jantarová stezka. Zdroj: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Droberjar, ...

  Waldhauser Jiří

  ... se kopou keltské hroby 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách a mnoho dalších knih a odborných statí Zdroj: Keltové na Jizeře a v Českém ráji Foto: Zleva: Jiří Waldhauser, Eduard Droberjar, Ivana ...

  Doba stěhování národů

  Období velkých změn a zmatků v celé Evropě. Na území Česka se toto období odehrává od 4. st. do druhé poloviny 6. st. n. l. Domorodé germánské obyvatelstvo postupně splývalo s novým lidem, přicházejícím ...

  Doba římská

  Na území Čech je tato doba datována od konce 1. st. př. Kr. do 4. st. po Kr. Doba římská je dále obecně dělena na starší a mladší - mezníkem jsou markomanské války. K poznávání tohot období nám pomáhají ...

  Lexikon Germáni a doba římská

  ... - mince, šperky abeceda Ž Železo - rozsáhlá těžba a zpracování železa Žernov, rotační mlýn - vynález s jehož pomocí se mlela mouka abeceda Zdroj: Droberjar, E.: Encyklopedie římské ...

  Archeologie ve Středních Čechách 7/2003

  ...  in Böhmen . . . 261 Eduard Droberjar – Jaroslav Špaček: Žárové hroby a ostrovní (?) nález z mladší doby římské v Čelákovicích Cremation graves and an insular (?) find of the Later Roman period a ...

  Archeologie ve Středních Čechách 6/2002

  ...  Grubenhäuser des Typs Leube C2, C2/D2, D2 und D3 . . . 367 Eduard Droberjar: Opomenuté nálezy spon z doby stěhování národů z Kladna a Lovosic Neglected Migration Period fibula finds from Kladno an ...

  Archeologie ve Středních Čechách 5/2001

  ... . . . 469 – 475 Aranka Daňková: Konzervace římské mince z Chleb Die Konservierung einer römischen Münze aus Chleby . . . 476 Eduard Droberjar – Ivana Vojtěchovská: Žárový hrob z mladší doby římské ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo