Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  COM_SEARCH_SEARCH_KEYWORD_N_RESULTS

  Waldhauser Jiří - životní jubileum

  ... h poznatků, a to knihami Keltové na Jizeře a v Českém ráji (1996, 2. vydání 2002), Germáni v Pojizeří a v Českém ráji (spolu s L. Košnarem 1997) a Jak se kopou keltské hroby (1999) a ovšem knižním výstavn ...

  Činnost v roce 2005

  ... Přístřešek 3*3 m Kód akce 15.102 Publikace Keltové a Germáni Kód akce 15.304 Veletrh Plzeňský kraj 20.-22.10.2005 Kód akce 15.302 Samhain Prášily 28.10.2005 Kód akce 15.303  ...

  KELTOI, středisko Boiohaemum - základní informace

  ... středověk - popularizace odkazu Keltové, germáni, Slované a dalších národů od pravěku po středověk - literatura, odkazy, pořádané akce, články, muzea, a mnoho dalších informací. Vedoucí střediska: Václav ...

  Nabídka spolupráce

  S y l v a n a - prožitkový archeopark - doba kamenná, doba bronzová, doba železná, Keltové, Germáni, Slované, experimenty Dobrý den, dovolujeme si Vás nakrátko vyrušit z vaší práce a oslovit Vás s nabídkou, ...

  Nabídka | Prodej, služby

  Nabídka tématicky zaměřené literatury, výrobků, apod. Zájemcům můžeme nabídnout tématicky zaměřenou literaturu na období pravěku, Keltové, Germáni, Slované, apod. na sesterském projektu boiohaemum.cz ...

  Nabídka | Realizace výstav

  ... jsme vlastními silami realizovali tyto výstavy: Jak do pravěku - Mladá Boleslav, Žatec Nahlédněme do pravěku - Kolín, Česká Lípa, Praha, Chomutov Germáni v Pojizeří - Mladá Boleslav, Dieburg (D) Keltové ...

  Historické pořady

  Pro zájemce zajistíme malou i velkou tématicky zaměřenou akci na období pravěku - Keltové, Germáni, Slované v různých prostředích. Ve spolupráci s našimi partnery z řad skupin historického šermu, hudebními ...

  Nabídka | Historické pořady

  Pro zájemce zajistíme malou i velkou tématicky zaměřenou akci na období pravěku - Keltové, Germáni, Slované v různých prostředích. Ve spolupráci s našimi partnery z řad skupin historického šermu, hudebními ...

  Stolz, Daniel: Černínské archeologické střípky

  ... kultury), mladší doby železné (laténské - Keltové) a doby římské (Germáni). Objeveny byly také dva hroby ze starší doby železné (halštatské). Z nálezů zaslouží pozornost bronzové fragmenty srpu, jehlice ...

  1.2 Kdo jsme | Genetický výzkum potomků Keltů

  ... n.l. Germáni s sebou přinesli další častou alelu CF, tzv. nordickou mutaci F508. U této mutace je prokázaný severojižní gradient a F508 je tak spojena s migracemi starogermánských kmenů (EWCFG 1990). Tato ...

  Jihomoravské muzeum ve Znojmě

  ...  Datování: Doba kamenná | Neolit | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Keltové | Doba římská | Germáni | Slované | Raný středověk Postihuje nálezy štípaných nástrojů z období paleolitu, bohatě ...

  -6 př. Kr. - 19 Marobudova říše

  Marobudova říše se budovala postupně. Roku 6 n. l. již byla vážným nebezpečím nejen pro sousední germánské kmeny, ale také pro římskou říši. Ta na ni také v témže roce zaútočila. Dá se mluvit o dvou fázích ...

  0006 Římané proti Marobudovi

  Po neúspěšném jednání Římanů s Marobudem přistoupili Římané k vojenskému tažení. To začalo roku 6 n. l. a šlo ve dvou směrech.

  0019 Porážka Marobuda

  Roku 19 se Katvaldovi a jeho vojsku podařilo proniknout do nitra Čech a dobýt Marobudovo sídlo. Marobudova říše se pomalu začíná rozpadat. Marobud nachází útočiště u Římanů, kteří mu vykázali jako místo ...

  0170 – 180 Postaven hrob v Mušově

  Nejbohatší nález svého druhu byl objeven na podzim roku 1988 v obci Mušov, kdy se při těžbě písku odkrylo místo odpočinku germánského krále.

  Lexikon Germáni a doba římská ...

  Hesla lexikonu řazená dle abecedy. Pro podrobnější vyhledávání hesla, použijte prosím Vyhledávání slova. Slovo se může vyskytovat v mnoha jiných článcích. Data se doplňují průběžně.

  Římská provincie Moravia

  Učebnice dějepisu zatím spíše mlčí o přítomnosti významného římského osídlení na našem území v období mladší doby římské. Mluvíme o době, kdy oblasti severně od Dunaje, včetně našeho území, ovládají germánské ...

  Germáni 2 (2013-11-23) ...

  Germáni 2 Mýty a fakta historie: Germáni (2/4) Dok. cyklus N. Historie kmenů starověké Evropy, jejichž potomky jsou současné národy hovořící germánskými jazyky  ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo