Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 56 výsledků.

  3.13.7 Stavební kámen

  Kámen sloužil v době laténské jako především jako stavební materiál, nejčastěji pro stavbu hradeb hrazených výšinných sídlišť - oppid a dalších ohrazenych lokalit mladší doby laténské. Vzhledem k typům ...

  3.19 Výroba provazů

  Zatím se provaznické výrobky nacházejí výjimečně. Tišice - nález provázkem omotaného bronzového nánožníku v hrobě č. 9, Literatura.: Turek, J. 1997: Laténské pohřebiště v Tišicích (okr. Mělník). ...

  3.11.2 Ukázky vzorů ražeb

  Typologický přehled bójského mincovnictví 1-21 období A; 22-24 období B; 25-26 období C; 27-29 období D; 30-41 období B-C; 42 období C-D. typ Niké, zlatý statér: 1 Starý Bydžov (okr Hradec Králové), ...

  3.11.2 Mince - chronologické schéma bójského mincovnictví

  ...  Zdroje: Militký, J. 2008: Mincovnictví v době laténské. In: Venclová, N. (ed.): Archeologie pravěkých Čech / 7. Doba laténská. Praha, 80–81, 122–128.Militký, J. 2009: Pro obchod i reprezentaci. Nové ...

  3.32.1.1 Dřevo

  Dřevo (včetně proutí, kůry a lýka) sloužilo jako základní materiál pro stavbu a vybavení obytných, skladovacích a jiných areálů. Např. zahloubené i povrchové domy, sýpky, jiné stavby, technická zařízení ...

  Vrtání kamene dutým vrtákem v pravěku

  Studium literatury, stop na originálních artefaktech a první výsledky praktických pokusů Článek se zamýšlí nad možnostmi vrtání kamenných nástrojů pomocí dutého vrtáku v neolitu a eneolitu střední ...

  Víchov - nález bronzových náramků

  Lokalizace: Kraj Plzeňský, okres Tachov, Černošín, obec Víchov Datování: pozdní halštat HaD3 Při detektorovém průzkumu byly v blízkosti mohylového pohřebiště nalezeny tři bronzové náramky. Dva náramky ...

  Analýza bronzové sekery z Hroznětína

  Traseologická analýza bronzové sekery z Hroznětína (okr. Kralovy Vary) autorů Petr Krištuf, Matěj Boháč byla publikována v Archeologie západních Čech 13, 2017. Na sekeře byly při výzkumu nalezeny relativně ...

  Koryta - hradiště

  Lokalizace: Kraj Plzeňský - okres Plzeň-sever, Koryta Datování: pozdní doba bronzová Hradiště leží na ostrožně při levém břehu řeky Střely. Známá osídlená plocha má rozlohu 0,55 ha naproti hradišti ...

  Babina - Dolní Hradiště - hradiště

  ... Menšík Literatura: Petr Menšík – Milan Metlička – Hana Hrubá – Jiří Hrubý – Markéta Augustýnová: Současný stav poznání hradiště Babina – Dolní Hradiště a Koryta v povodí řeky Střely, Archeologie západních ...

  Plzeň-Křimice - Tlumená ulice

  ... do HaB3. Jedná se o třetí doloklad pohřebních aktivit z průběhu pozdní doby bronzové v západních Čechách. Zdroj: Zelenka, A.: Pozdně bronzový hrob z Plzně-Křimic, Tlumená ulice, Archeologie západních ...

  Všechlapy - Ohrazený areál z časného eneolitu?

  Ortofotomapy zachytily poměrně zřetelné obrysy ohrazeného objektu o výměře přibližně 3,6 ha. Lokace: Všechlapy, okres Nymburk, Středočeský kraj Období: eneolit Rešerše geografických dat k popisu několika ...

  Těšetice-Kyjovice Depot šálků velatické kultury

  Hromadný nález šálků velatické kultury z doby bronzové. Depot obsahoval větší počet kotlíků, několik mís a velkou mísovitou nádobu. Depot byl nejspíše spjat s nějakým přísežným rituálem, jehož součástí ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo