Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 22 výsledků.

  Princezna z Býčí skály

  ... 19. století. Wankel v Býčí skále odkryl jedno z nejbohatších evropských pravěkých nalezišť – jeskynní svatyni ze starší doby železné (označované také jako doba halštatská). Součástí naleziště vedle tisíců ...

  Zimní slunovrat v Newgrange 21.12.2013

  ... k tomuto úkazu nedochází. Slunce osvětlí přírodní skalní oltář, pod kterým byla nalezena rozbitá keltská nádoba. Svědčí to o tom, že v Plakánku se patrně zachovala jakási přírodní svatyně, používaná k ...

  Bona - bašta Bójů, 3. díl

  ... složky do keltského živlu je epigrafika: etruský nápis na černě nalakované misce v hrobu Benacci 968 "mi titles" - "jsem Titlova nádoba". Ten ukazuje na přítomnost jakéhosi Etruska pohřbeného v Bologni ve ...

  Obří Hrad v zimě

  ... si uvědomil, že v dobách Keltů, kdy byly vrcholky hor patrně bezlesé, bylo možné snadno se dorozumívat ohňovými znameními mezi Obřím Hradem a Javorníkem! A nejen to, ale signál mohl jít i dál na sever ...

  Bouzek, J.: Keltové našich zemí v evropském kontextu

  ... Doba oppid například autor píše o tom, že oppida vznikala v Čechách a na Moravě vlastně na periferii hlavní sídelní oblasti. Zakládali je Bójové, inspirovaní v Itálii. Přišli z jihu, kde jim vítězní Římané ...

  6.10 Keltský rok | Vy tomu říkáte Velikonoce, my zase Ostara

  ... jim vyhrožovali, aby prozradily osoby skrývající vejce, a pomohly tak obvinit stoupence „staré víry“. Je možné, že novodobá hra na hledání vajec s mincemi jen odráží tuto neveselou dobu. Významnou roli ...

  Žatec - archeologové odkryli pohřební stavbu z doby kamenné

  ... (mladší doba kamenná - 5. tisíciletí př.n.l.). Jáma, která původně sloužila k dobývání jemné hlíny (tzv. spraše) měla značnou hloubku a obsahovala kromě střepů nádob také štípané kamenné nástroje a zlomky ...

  Newgrange 2

  ... Tvoří jej zlatý proužek podélně ohnutý a sletovaný do jakési trubice (nyní zploštělé). Spekuluje se, že tento nález může mít vztah k výše uvedeným ozdobám z r. 1842, i když to nebylo nikdy dokázáno. Nález ...

  Slovanská nebo raně středověká archeologie?

  ... v našich zemích se postupně podařilo vydělit v dobách konstituování archeologie jako vědy ve druhé polovině 19. století. Jedním ze zásadních podnětů - a zároveň dokladem o často velmi prosté podobě geniálních ...

  6.10 Keltský rok

  ... Keltové měli ohromnou úctu ke stromům, rostly všude kolem a lesy byly přirozeným prostředím. Spojením typů lidských povah s různými stromy vedla k vytvoření "keltského stromokruhu", obdoba zvířetníku. ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Co najdeme na pohřebištích

  ... někdy se v hrobech - mužských i ženských - nachází i nádoba a zvířecí kosti jako doklad vybavení mrtvého potravou), zálibu žen ve šperku dokládají pohřby s garniturami sestávajícími z četných spon, pro ...

  1.3 Jak vypadáme | Jak se chtěly líbit keltské dámy?

  ... k tyči, druhy k pasu a jednotlivé šnůry se přehazují a proplétají skrz malé destičky – karetky). V pozdějších dobách se vyvinuly dokonce karetkové stávky, na kterých vznikaly nádherné ornamentální lemy ...

  Nižbor | Návrat ke kořenům

  ... o životě našich předků nikdy neslyšely," líčí Zusková. "Dlouho jsme slýchávali, že Češi jsou pouze potomky Slovanů a maximálně Germánů. Každá doba akcentovala tu stránku, která ji nejlépe vyhovovala," ...

  Řeka Ohře dávná i dnešní

  ... neandertálců a lidí dnešního typu ve starší době kamenné na Chebsku, severních Čechách a druhotně i v okolí Karlových Varů. Stabilní osídlení pak archeologické nálezy dokládají v okolí řeky v dobách před ...

  Řeka Ohře dávná i dnešní

  ... neandertálců a lidí dnešního typu ve starší době kamenné na Chebsku, severních Čechách a druhotně i v okolí Karlových Varů. Stabilní osídlení pak archeologické nálezy dokládají v okolí řeky v dobách před ...

  Hradsko, Hradiště a jeho osídlení

  Hradsko, opevněné sídliště z mladší a pozdní doby bronzové a raně středověké hradiště. Lokalizace : Okres: Mělník | Středočeský kraj,Doba kamenná | Doba bronzová | Slované HRADSKO PEVNOST NAD KOKOŘÍNSKÝM ...

  Závist - Oppidum

  ... 75,331- 444. Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1988: Stavební podoba akropole na hradišti Závist v pozdní době halštatské a časné době laténské, Archeologické rozhledy 40, 524-562. Motyková, K. - Drda, ...

  Oppidum Závist

  ... 75,331- 444. Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1988: Stavební podoba akropole na hradišti Závist v pozdní době halštatské a časné době laténské, Archeologické rozhledy 40, 524-562. Motyková, K. - Drda, ...

  Drahomyšl

  ... a okolní krajiny. Ing. Kozákovi se prý podařilo s kamenem i v mentální kontakt vstoupiti, tak jako to v dávných dobách jen pravěcí knězi druidové dokázali... Nastalo odpoledne a slunce již na své pouti ...

  Bardův hlas 2/2000

  ... a nejbohatších keltských měst - oppid. Stradonické oppidum, snad kdysi nazývané Boiodunon, bylo v dobách svého rozkvětu "českým Hongkongem", bylo to středisko vrcholné řemeslné výroby a významné ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo