Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 26 výsledků.

  0871-894 Svatopluk

  Svatopluk - Panovník Velké Moravy. Za jeho vlády došlo k rozkvětu a expanzi moravského státu. Toto období je považováno za vlastní dobu Velkomoravské říše. Svatopluk je Rastislavův synovec. V roce ...

  Svatopluk

  Svatopluk - Panovník Velké Moravy v letech 871-894. Za jeho vlády došlo k rozkvětu a expanzi moravského státu. Toto období je považováno za vlastní dobu Velkomoravské říše. Svatopluk je Rastislavův ...

  2018 Významná výročí

  ... vyvražděna z příkazu knížete Svatopluka kvůli údajné spolupráci s Poláky 1108 - v říjnu až v listopadu byla Morava popleněna vojsky uherského krále Kolemana v odvetě za Svatoplukův vpád do Uher květen ...

  1108 3. vraždění Vršovců

  V Praze 28. října roku 1108 byla většina rodu Vršovců vyvražděna z příkazu knížete Svatopluka kvůli údajné spolupráci s Poláky. Kníže Svatopluk se přidal na válečné tažení do Uher vedené císařem Jindřichem ...

  Vršovci

  Vršovci - rod známý od konce 10. století. Vedle Slavníkovců a Přemyslovců patřil mezi významné rody v české zemi. O původu rodu toho zatím není mnoho známo, stejně tak o tom, jak se chovali, zda to ...

  Spytihněv I.

  ...  Vlády v Čechách se ujal po smrti Velkomoravského knížete Svatopluka v roce 894. Poté se rodící český stát přibližně v roce 895 odpoutal od Velké Moravy a začal se orientovat na východofranskou říši, ...

  Bořivoj I.

  ... od Metoděje na Velehradě a spolupracoval nebo se podřídil velkomoravskému panovníkovi Svatoplukovi I. Společně se Svatoplukem potlačil v Čechách pohanskou vzpouru vedenou Strojmírem. Byl zakladatelem kostelů ...

  0830 Vznik Velké Moravy

  ... Velkomoravské říše. V době vlády Mojmírovců se tento název nepoužíval. Názvem "hé megalé Moravia" bylo označeno panství knížete Svatopluka až v 10. století řeckým císařem Konstantinem II. Porfyrogennétos. ...

  0846-870 Rastislav

  ... 869-870, kdy Frankové využili touhy po vládnutí Rastislavova synovce Svatopluka. Ten svého strýce zajal a vydal do rukou Karlomana (východofranského vládce). Po soudu v Řezně v listopadu 870 byl Rastislav ...

  Mojmír II.

  Mojmír II. - poslední panovník Velké Moravy v letech 894-906. Po Svatoplukově smrti vládl jeho syn Mojmír II. Po dobu jeho vlády bojoval o moc se svým mladším bratrem Svatoplukem II. Odraz jejich boje ...

  0870-871 Franské područí

  V roce 870 vydal Svatopluk svého strýce Rastislava do rukou franského prince Karlomana. Moravský stát se ocitl v přímém područí Franské říše. Správa území byla svěřena do rukou hrabat Viléma a Engelšalka ...

  Mojmírovci

  Dynastie knížat Velké Moravy vládnoucí v letech 833-906 - zakladatel dynastie Mojmírovců byl Mojmír I. Postupně vládli: Mojmír I., Rastislav, Svatopluk, Mojmír II. Za vlády Mojmíra I. se na Moravě ...

  0894-906 Mojmír II.

  Mojmír II. - poslední panovník Velké Moravy. Po Svatoplukově smrti vládl jeho syn Mojmír II. Po dobu jeho vlády bojoval o moc se svým mladším bratrem Svatoplukem II. Odraz jejich boje se nachází v ...

  Rastislav

  ... vláda byla ukončena v letech 869-870 zradou, kdy Frankové využili touhy po vládnutí Rastislavova synovce Svatopluka. Ten svého strýce zajal a vydal do rukou Karlomana (východofranského vládce). Po soudu ...

  0874 Forchheimský mír

  Roku 874 uzavřel Svatopluk s východofranským panovníkem Ludvíkem Němcem tzv. forchheimský mír. Mír byl uzavřen v bavorském Forchheimu po jednání velkomaravského poselstva vedeného knězem Janem z Benátek ...

  0880 Zřízení moravského arcibiskupství

  Roku 880 potvrdil papež nezávislé postavení Svatopluka a jeho Velkomoravské říše. V červnu 880 při jednání Metoděje v Římě s papežem Janem VIII. došlo ke zřízení moravského arcibiskupství v čele s ...

  Přemyslovci

  ... II. 1092 Konrád I. Brněnský 1092-1100 Břetislav II. 1100-1107 Bořivoj II. 1107-1109 Svatopluk 1109-1117 Vladislav I. 1117-1120 Bořivoj II. 1120-1125 Vladislav I. 1125-1140 Soběslav I. 1140-1172 ...

  0863 Konstantin a Metoděj 1150 let od příchodu

  ... se na Moravu vrátil. Mezitím se na Moravě stal knížetem Svatopluk a Metoděj pokračoval ve svém díle. Po smrti Metoděje byli jeho žáci vyhnáni ze země a bohoslužby se opět začali konat v latině. Proto se ...

  Panovníci

  Přehled panovníků českých, moravských a slezských zemí od roku 830 do 1918 Panovníci Velké Moravy: 830-846 Mojmír I. 846-870 Rostislav (Rastislav) 871-894 Svatopluk 894-907 (?) Mojmír II. ...

  Vraclav

  ... hradiště nazývalo Vratislav a leželo při trstenické stezce. Roku 1908 byl na koruně valu zřízen památník na památku 800 let od povraždění rodu Vršovců, kteří zde byli pobiti na příkaz knížete Svatopluka ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo